PRAVILA I USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

»JUPOL putuje. Jupol povezuje.«

 

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je JUB doo Šimanovci, Dositejeva 5, 22310 Šimanovci. Pravila i uslovi nagradne igre definišu uslove i postupak prema kojima učesnik prihvata pravila za učestvovanje u nagradnoj igri. Validna pravila i uslovi nagradne igre učesnicima nagradne igre dostupna su na minisajtu www.jupol50.rs

Podaci će biti sakupljeni na adresi organizatora nagradne igre.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje u periodu od 01.04.2019. do 12.6.2019.

 1. USLOVI UČESTVOVANJA

Svako ko prihvata  pravila nagradne igre može učestvovati u nagradnoj igri. U nagradnoj igri ne mogu  učestvovati osobe zaposlene od strane organizatora aktivnosti i njihovi članovi uže porodice. Pravo učešća imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja imaju prebivalište u R Srbiji. Svaka osoba može učestvovati samo jednom.

 1. UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI  

U Nagradnoj igri može učestvovati svako ko preuzme nagradni listić »JUPOL želje« tokom trajanja akcije i ispravno ga popuni i dostavi na prodajnom mestu  tokom promocije ili napravi online prijavu na www.jupol50.rs. Nagradni listić »JUPOL želje« mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime, adresu, poštanski broj, mesto, broj telefona (ako postoji), e-mail adresu (ako postoji). Kuponi će biti dostupni na prodajnim mestima velikih trgovaca bojama i lakova tokom promocije, na događajima koji će biti objavljeni na www.jupol50.rs i na web stranici www.jupol50.rs. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici prihvataju i slažu se sa pravilima nagradne igre.

 1. NAGRADNI FOND

 

Tokom trajanja nagradne igre, organizator obezbeđuje:

 

 1. Nedeljne nagrade: 9 nedelja 5 kom  po 4 pojedinačne nagrade i 9x po jedna nagrada JUPOL Plus jastuk:
 • 9 kom JUPOL Plus anatomski jastuk
 • 9×5 kom JUPOL Plus torba – ceger
 • 9×5 kom JUPOL kišobran
 • 9×5 kom JUPOL Plus majica
 • 9×5 kom JUPOL Plus Blok i olovka
 1. B) glavna nagrada: na kraju trajanja nagradne igre organizator izvlači glavnu nagradu:
 • 5. nagrada: JUPOL Plus za prebojavanje 5 stambenih jedinica do 60 m2
 1. DODELA NAGRADA

Svi nagradni listići »JUPOL želje« koji su predati organizatoru  tokom trajanja nagradne igre biće uključeni u izvlačenje. Izvlačenje nagrada će se odvijati u prostorijama organizatora i neće biti javno. Izvlačenje nagrada će sprovesti tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika organizatora. Tokom izvlačenja, Komisija će odrediti valjanost nagradnog listića. U slučaju da nagradni listić nije validan ili da se traženi podaci ne ispunjavaju na odgovarajući način, izvlačenje za svaku nagradu će se ponoviti toliko dugo da dobijeni nagradni listić odgovara zahtevima nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni i na njih se ne može uložiti žalba.

Termini  nedeljne lutrije su:

 

Izvlačenje Nedeljne nagrade Učestvuju svi koji su ispunili sve uslove iz tačke 2.
8.4.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran, 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 1.4.2019 do 7.4.2019 do 24:00
15.4.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 8.4.2019 do 14.4.2019 do 24:00
22.4.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 15.4.2019 do 21.4.2019 do 24:00
29.4.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 22.4.2019 do 28.4.2019 do 24:00
6.5.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 29.4.2019 do 5.5.2019 do 24:00
13.5.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 6.5.2019 do 12.5.2019 do 24:00
20.5.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 13.5.2019 do 19.5.2019 do 24:00
27.5.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 20.5.2019 do 26.5.2019 do 24:00
3.6.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 27.5.2019 do 2.6.2019 do 24:00
10.6.2019 1x JUPOL Plus anatomski jastuk,5xJUPOL Plus, Majica, 5xJUPOL Plus torba, 5x JUPOL kišobran 5xJUPOL Plus Blok i olovka od 3.6.2019 do 9.6.2019 do 24:00
Izvlačenje Glavna nagrada Učestvuju svi koji su ispunili sve uslove iz tačke 2.
14.6.2019 5x JUPOL Plus materijal za prebojavanje stambenog objekta površinje do 60m2 od 1.4.2019 do 12.6.2019 do 24:00

 

 1. OBAVEŠTAVANJE NAGRAĐENIH I DODELA NAGRADA

Dobitnici nagrada će biti obavešteni o rezultatima izvlačenja i vrsti nagrade telefonom ili emailom, rezultati biće  objavljeni na www.jupol50.rs. Dobitnicima nagrada, nagrade će biti uručene poštom, najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata. Uslov za dobijanje nagrada je da će nagrađeni  poslati svoje lične podatke organizatoru u roku od 15 dana nakon obaveštenja o dodeli putem emaila [email protected] «NAGRADNA IGRA: JUPOL putuje. JUPOL povezuje«. Ako dobitnik ne odgovori na najavu najkasnije 15 dana od dana obaveštenja, organizator će uzeti u obzir da ne želi prihvatiti nagradu i povući je. U tom slučaju, nagrada neće biti dodeljena, a organizator je oslobođen bilo kakvih obaveza prema pobedniku. Prava nagrade se ne mogu preneti na treću stranu. Nagrade se ne mogu uplatiti u gotovini ili u zameni. Organizator nagradne igre ne preuzima nikakve druge troškove osim onih definisanih pravilima ove nagradne igre.

 

 1. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Učešće učesnika u nagradnoj igri smatra se ličnim pristankom pojedinca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1-UPB1, Službeni glasnik RS, br. 94/2007). Učesnik nagradne igre omogućava organizatoru da koristi lične podatke koji se koriste i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnik dozvoljava organizatoru da koristi lične podatke u svrhu realizacije nagradne igre i informisanja o rezultatima izvlačenja. Pravila nagradnog konkursa objavljuju se na veb stranici vvv.jupol50.rs. Slanjem kupona, slažete se da JUB d.o.o. objavi vaše misli i želje na svom veb sajtu, na Facebooku, u JUB Magazinu, itd.

 

U Šimanovcima, 06. mart  2019.

Vladan Milovanović

direktor